Eklem Bacaklılar

Eklem Bacaklılar

Eklem bacaklılar omurgasız hayvanlardır. Eklemli ayaklılar demektir. Bu hayvanların vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölümden meydana geliyor. Her bölge çeşitli sayıda segmentten yani parçalardan oluşuyor. Vücudun her bir parçaları esnek bir deriyle birbirine bağlıdır. Vücut yüzeyi, sert bir madde olan kitinden meydana gelen bir dış iskeletle örtülüdür. Kitin dış epiletin salgıdır ve hayvanların büyümesi için zaman zaman değiştirilerek atılır. Bacakları, kanatları, duyargası ve ağız parçaları gibi hareket edebilen çıkıntılar daima eklemli parçalardan meydana gelmiştir. Sindirim sistemi önde, ortada ve arka bağırsak olmak üzere üç bölümden oluşur ve bunların çeşitli kalınlıktaki kısımlarından meydana geliyor. Kan dolaşımı açıktır. Kan oksijen taşımayıp, besin maddeleri, artık maddeler ve hormonları taşır. Bu hayvanların dolaşım sistemi, sırtında bir yürek ve ana damardan meydana geliyor. Bazı hayvanların sırt damarından kollarda çıkar. Sinir sistemi, birbirine bağlantısı bulunan boğumlarından ibarettir. Ayrı eşeylidirler. Eklem bacaklı hayvanlar karada, havada ve suda yaşarlar. İnce derililer vücut yüzeyi ile, sudakiler solungaçla, karadakiler de borular sistemi ile solunum yaparlar. Bu hayvanların yedi yüz, bir milyon kadar türü bulunuyor.

Eklem bacaklı hayvanlar ya da, omurgasızlar aleminde en kalabalık guruba girerler. Karada ve suda bulunan bir milyon kadar eklem bacaklı türüne rastlanmıştır. Yunan kökenli olan eklem bacaklıların başlıca üyeleri, dört bölümden oluşur. Eski çağlardan beri yeryüzünün her tarafında farklı ortamlara uyum sağlamışlardır. Eklem bacaklılar toprak ve bitkiler altına gizlenerek yaşamları kendilerini korumalarında önemli bir etkendir. Böylece çoğalmaları da oldukça hızlıdır. Ayrıca eklem bacaklıların uçma yetenekleri ve gelişmiş duyu organları düşmanlardan korunmalarına yardımcı olur.

Eklem bacaklılar birçok bitkinin tozlaşmasına yardımcı olarak bitkilerin sürekliliğini sağlar. Bazı eklem bacaklılar da organik maddeleri ayrıştırarak toprağın verimini arttırır. Denizde yaşayanlar ise pek çok bulaşıcı hastalığın mikrobunu taşıdıkları için diğer canlıların sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturur. Yani bacaklarında eklem sayısı fazla olan hayvanlara eklem bacaklı hayvanlar denilir. Eklem bacaklı hayvanlar dört gurupta incelenirler. Bunlar;

Eklem bacaklı hayvan grupları:
 • Örümcekler (örümcek, akrep, kene),
 • Çok ayaklılar (kırkayak, çiyan ),
 • Kabuklular (ıstakoz, karides, yengeç ),
 • Böcekler (arı, kelebek, sinek, çekirge, karasinek, sivrisinek, bit, pire, tahta kurusu, hamam böceği ).
Eklem bacaklıların özellikleri:
 • Bu hayvanların vücutlarının dışında örtü bulunur. Sert ve dayanıklı olan bu örtü, hayvanların vücuduna diklik verir ve destek sağlar.
 • Vücutlarındaki halkalar ve deri kıvrımları birbirine eklidir. Bu yapıya dış iskelet denir.
 • Yumurta ile çoğalırlar.
 • Böcek grubundan olan eklem bacaklılar başkalaşım geçirirler.
 • Yumurtalardan çıkan kurtçuğa larva denir.
 • Larvanın ergin hale gelinceye kadar geçirdiği uyku zamanına pupa denir.
 • Bu pupa dönemini karasinek kabuk içinde geçirir, ipek böceğinde ise kendi salgıladığı ipekten yaptığı koza içinde geçirir.

Böcek (palinurus vulgaris ): Renkleri kırmızı ya da kahverengi arasındadır. Vücutlarının üzerinde koyu renkler vardır. Akdeniz ve Ege Denizinde kayalıkların üzerinde çatlak ve yarıkların içinde derinliklerde yaşarlar. Ayaklarının ucunda belirgin görünen kıskaçlar yoktur. Kıskaçları ve antenlerinin arasında uzantılar vardır. Gövdelerinin değişik yerlerinde keskin dikenler bulunur ve antenleri kalındır ve boyları vücutlarından daha uzundur. Denize dalış sırasında uzun antenlerinden görünürler. Bu erişkin böcekler 8 kiloya kadar çıkabilir. Bu hayvanlar gece olunca kabuklular ve salyangozları yiyerek beslenirler.

Istakoz (homarus gammarus): Bu hayvanların renkleri turuncu zemin üzerinde siyah ve mavi karışımı bir renktedir. Antenlerinin rengi soluk turuncudur. Kayalıklarda, çatlak ve yarıkların içinde derin sularda yaşarlar. Dört tane antenleri vardır. Uzun olanlar gözünün hemen yanından başlar ve içte kalankar kısadır.

Yengeç (pilumnus): Renkleri kızıl- kahverengi arasında değişir. Ayaklarında beyaz ve eflatun bantlar bulunur. Sığ ve derin sularda, sert sularda, sert kayalık, moloz ve taşlık bölgelerde görülür. Vücutları sert kıllar ile kaplıdır ve enine 30 mm kadar geniştir. En öndeki ayakları birbirine eşit değildir ve güçlü kıskaçları bulunur. Derisinde renk değişimine yarayan pigmentleri içeren kramofor bulunur. Küçük omurgasızlar ve mikro organizmalar ile besleniyorlar.

Karides: Vücutları yarı saydam ve et rengindedir. Sırtlarında beyaz, kırmızı çizgiler vardır. 10 metreden 400 metreye kadar derinliklerinde, fazla ışık almayan yerde, su hareketi fazla olmayan kumlu, çakıllı ve taşlıklar da yaşarlar. Uzun ve ince olan, gözünün üstündeki çıkıntı vücut uzunluğuna yakındır. Bu hayvanların 3, 4, ve 5 çift ayakları ile antenleri vardır. Antenleri oldukça uzundur. Bu özellikleri ve renkleri diğer karideslerden ayrılırlar. Özellikle yeni çürümeye başlayan organik maddelerle beslenirler.
Son Güncelleme : 05.12.2018 20:43:23
Eklem Bacaklılar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Eklem Bacaklılar Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Eklem Bacaklılar"
Çok saolun çok güzel anlatılmış
Ece Erken . 01.05.2017
CEVAP YAZ
Eklemde Effüzyon
Eklemde Effüzyon
Eklemlerde Effüzyon, Eklemlerin içerisinde yer alan sıvının aşırı derecede artması ya da toplanması durumu olan effüzyon, vücudumuzda bulunan eklemler içerisinde kan damarı bulunmadığı için eklem sıvısı ile beslenmektedir. Eklemlerin içerisinde bulun...
İltihaplı Eklem Romatizması
İltihaplı Eklem Romatizması
İltihaplı Eklem Romatizması, hastalığı vücudumuzun iskelet sisteminin işleyişinin yani bedenimizin hareketini sağlayan eklemlerde hareket sınırlanmasına yol açar. Bu hastalık başka rahatsızlıklara da sebebiyet veren hastalıkların ilk sırasında yer al...
Eklem Ağrısı Halsizlik
Eklem Ağrısı Halsizlik
Eklem ağrısı halsizlik, eklem ağrısının halsizlik gibi etkiler yapması oldukça normaldir. Çünkü eklemler vücudun ağırlığını taşıyan, hareketlerini yapmasını sağlayan bölümlerdir. Diz eklemi, el bileği eklemi, çene eklemi, kalça eklemi gibi eklemlerin...
Eklem Kilitlenmesi
Eklem Kilitlenmesi
Eklem Kilitlenmesi, Eklem kilitlenmesi hastalığı, isminden de anlaşıldığı üzere tüm eklem- bağ olan bedensel yapı bölümleri için geçerli olabilecek bir rahatsızlık durumudur. Eski dönemden günümüze dek hemen hemen her insanın özellikle yetişkin ve il...
Bacak Eklem Ağrısı
Bacak Eklem Ağrısı
Bacak eklem ağrıları, çoğu zaman yaşı ilerlemiş insanlara yakıştırılsa da, böyle bir genelleme yapmak pek doğru olmaz. Aşırı kilo, kazalar, bazı spor aktiviteleri ve bazı hastalıklar, bacak eklem ağrılarına sebep olabilir. Bazen, psikolojik sebeplerd...
Dejeneratif Eklem Hastalığı
Dejeneratif Eklem Hastalığı
Dejeneratif Eklem Hastalığı, ya da kireçlenme, eklemlerde kıkırdak yıkımından dolayı oluşan eklem ağrılarına ve eklem tutukluğuna yol açan bir hastalık türüdür. Dejeneratif eklem hastalığı insanoğlunun bilinen en eski ve en yaygın hastalıklarındandır...
Yarı Oynar Eklemler
Yarı Oynar Eklemler
Yarı Oynar Eklemler, Eklemler iskelet sistemindeki kemikler ile birlikte çalışırlar. Eklemin tanımı ise iki kemiğin birleştiği yerdir. Canlılar için eklemler çok önemlidir. Çünkü bir canlının yaşamında hareket etmesi için çok önemli bir unsurdur. Eğe...
Eklem Kapsülü
Eklem Kapsülü
Eklem Kapsülü, insanlarda, omurgalı hayvanlarda bulunan vücutlarında bulunan bulunan kemiklerin uç uca gerek birleşmesiyle oluşan yapıdır. Eklemler kemiklerimizin hareketini sağlar. Bir eklemin meydana geldiği kısım birbiri ile uyumlu olduğu yerdir ...
Oynar Eklem
Oynar Eklem
Oynar Eklem nedir, eklem nedir, eklemin tarifi ve çeşitleri ile başlayalım öncelikle. Eklem vücudumuzda hareket etmesi gereken bölgelerde iki kemik arasında bulunan ve çeşitli bağlarla birbirine bağlanmış olan, içindeki sıvı ile birlikte son derece k...
Eklem Hastalıkları
Eklem Hastalıkları
Eklem Hastalıkları, Eklemlerde oluşacak hastalıklar, fiziksel sağlığımızı kısmen yada tamamen yok edebilmektedir. Ellerimiz, kollarımız, boynumuz, ayaklarımız gibi yürümemizi, hareket etmemizi yada bir cismi tutmamızı sağlayan tüm fonksiyonlarımız ek...
Eklem Ve Kas Ağrıları
Eklem Ve Kas Ağrıları
Eklem ve kas ağrıları, Eklem, iskelet kemiklerinin arasında ki vücut bölümlerinin arasında hareket eylemini gerçekleştiren içindeki sıvı ile vücudun hareket kabiliyetini sağlayan yapıya eklem denir. Eklemi oluşturan tüm yapıların sağlıklı olması iske...
Eklem Şişmesi
Eklem Şişmesi
Eklem şişmesi, insanlarda bulunan tüm eklemlerde meydana gelebilecek bir durumdur. Eklemler, bazen oldukça fazla bir şekilde şişerek insanlarda ciddi sorunlara neden olmaktadır. Eklem şişmesi, birçok zaman kendi başına görülmeyen bir durumdur. Yani e...

 

Eklemde Effüzyon
İltihaplı Eklem Romatizması
Eklem Ağrısı Halsizlik
Eklem Kilitlenmesi
Eklem Bacaklılar
Bacak Eklem Ağrısı
Dejeneratif Eklem Hastalığı
Yarı Oynar Eklemler
Eklem Kapsülü
Oynar Eklem
Eklem Hastalıkları
Eklem Ve Kas Ağrıları
Eklem Şişmesi
Eklem Kıkırdağı
Eklem Sıvısı
Eklem Çeşitleri
Eklem İltihabı
Parmak Eklem Ağrıları
Kaç Çeşit Eklem Vardır
Kol Eklem Ağrısı
Eklem Romatizmasına Ne İyi Gelir
Eklem Yapısı
Kalça Eklemi
Glenohumeral Eklem
Oynamaz Eklem
El Eklemleri
Faset Eklem
Diz Eklem Ağrısı
Çocuklarda Eklem Ağrısı
Eklem Romatizması
Popüler İçerik
Eklem Kıkırdağı
Eklem Kıkırdağı
Eklem Kıkırdağı, Eklem Nedir,Eklem vücudun hareket eden herhangi bir bölgesinde iki kemik arasında bulunan çeşitli bağlarla ve ya içindeki sıvıyla vüc...
Eklem Sıvısı
Eklem Sıvısı
Eklem Sıvısı, hareket halindeki olan eklemlerin boş kalan kısımlarında mevcut olan viskoz adındaki bir sıvıdır. Ancak eklem sıvısının tıp dilindeki ad...
Eklem Çeşitleri
Eklem Çeşitleri
Eklem Çeşitleri, iskelet kemiklerinin birbiri üstüne eklendikleri bölgeye denir. Eklemler, kemikler ve iskelet sistemiyle beraber işlev kazanmaktadır....
Eklem İltihabı
Eklem İltihabı
Eklem İltihabı, Romatizmal bir hastalıktır ve genelde bayanlarda daha çok görülür. Sebebi henüz tam olarak açıklanmasa da genetik faktörler hastalığın...
Parmak Eklem Ağrıları
Parmak Eklem Ağrıları
Parmak Eklem Ağrıları; Bu ağrılar genel olarak, yoğun fiziksel aktivite sonrası ortaya çıkabilir ve bu oldukça normal bir durumdur. Fakat herhangi bir...
Kaç Çeşit Eklem Vardır
Kaç Çeşit Eklem Vardır
Kaç Çeşit Eklem Vardır, Tıp literatüründe kemikleri bir arada tutan yapıya eklem adı verilmektedir. Eklemlerin görevleri bakımından kemiklerin eğrilip...
Kol Eklem Ağrısı
Kol Eklem Ağrısı
Kol Eklem Ağrısı; Kol ağrısı bilek ekleminden başlayıp, omuz bölgesi eklemine kadar devam edip, kol bölgesinde oluşan herhangi bir ağrı ve ya rahatsız...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Eklemde Effüzyon
İltihaplı Eklem Romatizması
Eklem Ağrısı Halsizlik
Eklem Kilitlenmesi
Eklem Bacaklılar
Eklem
Romatizma
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Eklem
Romatizma
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019